برای خروج از جستجو ESC را فشار دهید

اجمل امید

1 ویدیو

اجمل امید که فعلا در کابل زندگی می کند، از سن 12 سالگی به هنر موسیقی روی آورده است. او تحصیلات خود را در لیسه استقلال کابل به پایان رسانده است.
این هنرمند، به مدت 5 سال در پاکستان زندگی کرده و در همانجا نزد نواب علی خان به آموختن موسیقی پرداخت.
اجمل امید تاکنون در مجموع 24 آهنگ به زبان های دری، پشتو و ازبکی اجرا کرده است.
این هنرمند با استعداد یک البوم بنام “حسرت” برای علاقه مندان آوازش تهیه کرده و البوم جدیدی روی دست دارد که به زودی در دست رس قرار خواهد گرفت.
اجمل 24 آهنگ خوانده که شامل 6 آهنگ تصویری میباشد. این آهنگ ها را در افغانستان و ازبکستان تهیه کرده است.

MP4s

دختر هراتی

کاربر عزیز!

Email: sales@rahanet.af
Phone: 0790723100
Website: www.rahanet.af