برای خروج از جستجو ESC را فشار دهید
سپیده
2 آلبوم 35 آهنگ

هزار تا ماه تیر ، مرداد ، شهریور
هزار هزار تا مهر ، آبان و آذر
هزار تا ماه دی ، بهمن و اسفند
بیان برن ، از تو نمیشه دل کند

زمستون و بهار و تابستون و پاییز
تورو میخوام که باشم از عشق تو لب ریز
زمستون و بهار و تابستون و پاییز
تورو میخوام که باشم از عشق تو لب ریز

من این حس قشنگ بی قرار و
من این 365 روزا رو ، کنار مهربونی تو دوست دارم
تموم لحظه های سخت و آسونو
من این پیاده رفتن زیر بارون و ، به شوق هم زبونی تو دوست دارم

زمستون و بهار و تابستون و پاییز
تورو میخوام که باشم از عشق تو لب ریز
زمستون و بهار و تابستون و پاییز
تورو میخوام که باشم از عشق تو لب ریز

تو میدونی اگه بگذره سالا ، میمونم عاشقت بیشتر از حالا
برای داشتنت همیشه بی تابم
منم هم قدم و همدم راحت ، چقدر راحت جام توی نگاهت
دلت از دل من دور میشه بی تابم

زمستون و بهار و تابستون و پاییز
تورو میخوام که باشم از عشق تو لب ریز
زمستون و بهار و تابستون و پاییز
تورو میخوام که باشم از عشق تو لب ریز

زمستون و بهار و تابستون و پاییز
تورو میخوام که باشم از عشق تو لب ریز
زمستون و بهار و تابستون و پاییز
تورو میخوام که باشم از عشق تو لب ریز

پاسخ

کاربر عزیز!

Email: sales@rahanet.af
Phone: 0790723100
Website: www.rahanet.af