برای خروج از جستجو ESC را فشار دهید

با تشکر از شما

کامران و هومن
3 آلبوم 24 آهنگ

با تشکر از شما می خوام بگم
محض این دلی که دربه در شده
ما رو از یاد ببرین که واسه ما
عشقتون مایه ی دردسر شده
با تشکر از شما می خوام بگم
سایتون زیاد شده از سر ما
که دیگه بیشتر از این جا نداره
واسه این شراب غم ساقر ما
با شما آیینه پر از ترانه نیست
با شما ترانه عاشقانه نیست
حالا خواستنه شما برای ما
دیگه خوندنی ترین بهانه نیست
با تشکر از شما می خوام بگم
اگه میشه ما رو تنها بزارین
تویحال خودمون جا بزارین
بی خیال یه بارم که شده
محض ما رو دلتون پا بزارین
حاله ما از این که بدتر نمیشه
چشم ما بیشتر از اینتر نمیشه
دل آزرده ی ما بد شما دیگه هیچ
عشقی رو از برنمیشه
با شما آیینه پر از ترانه نیست
با شما ترانه عاشقانه نیست
با شما آیینه پر از ترانه نیست
با شما ترانه عاشقانه نیست
حالا خواستنه شما برای ما
دیگه خوندنی ترین بهانه نیست
با تشکر از شما می خوام بگم
دل دیگه به عشقتون راه نمیده
از شما درسی گرفتیم که دیگه
عاشقی به عمر ما راه نمیده
با شما آیینه پر از ترانه نیست
با شما ترانه عاشقانه نیست
با شما آیینه پر از ترانه نیست
با شما ترانه عاشقانه نیست
حالا خواستنه شما برای ما
دیگه خوندنی ترین بهانه نیست
باتشکر از شما

پاسخ

کاربر عزیز!

Email: sales@rahanet.af
Phone: 0790723100
Website: www.rahanet.af