برای خروج از جستجو ESC را فشار دهید

بیایید بیایید

احمد ظاهر
22 آلبوم 273 آهنگ 1 ویدیو

بــــیائید بیائید که گلزار دمیده است
بــــیائید بیائید که دلدار رسیده است
همــه شهر بشورید چو آوازه در افتاد
که دیوانه دگر بار ز زنجیر رهیده است
خموش باش ، خموش باش ، مکن فاش ، مکن فاش
مخور غوره و بد شو که انگور رسیده

پاسخ

کاربر عزیز!

Email: sales@rahanet.af
Phone: 0790723100
Website: www.rahanet.af