برای خروج از جستجو ESC را فشار دهید

معشوقه به سامان شد

احمد ظاهر
22 آلبوم 273 آهنگ 1 ویدیو

مـــعشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا
کُـفرش همه ایمان شد تا باد چنین بادا
زان طـــــلعت شاهانه زان مـشعله خانه
هــر گوشه چو میدان شد تا باد چنین بادا
زان خشم دروغینش زان شـیوه شیرینش
عــالم شـــکرستان شد تا باد چنین بادا
عـید آمد و عید آمد یاری کــــه رمید آمد
عــــیدانه فـــراوان شد تا باد چنین بادا

پاسخ

کاربر عزیز!

Email: sales@rahanet.af
Phone: 0790723100
Website: www.rahanet.af