برای خروج از جستجو ESC را فشار دهید

تنها شدم تنها

احمد ظاهر
22 آلبوم 273 آهنگ 1 ویدیو

تـــنها شدم ، تـــنها ، آســوده از غـــوغا شـدم
از بس که خوردم خون دل، چون غنچه از هم وا شدم
بــــاز است در های قفس، ای مرغ دل پرواز کـن
گـــلهای این گـــلزار را
من عــاشق تنهایی ام خود محرم راز خودم
بـــا نـــغمه پـردازان بگو

پاسخ

کاربر عزیز!

Email: sales@rahanet.af
Phone: 0790723100
Website: www.rahanet.af