برای خروج از جستجو ESC را فشار دهید

هموطن

تاریخ نشر آلبوم:   1382

 • نمیگویم فلک زین کجروی هایت تو برگردی
  شب وصل است و خواهم اندکی آهسته تر گردی
  نمیگویم فلک زین کجروی هایت تو برگردی
  شب وصل است و خواهم اندکی آهسته تر گردی

  ز مهتاب رخش کاشانه ای من روشن است امشب
  اگر وقت طلوعت آمد ای خورشید تو برگردی
  تو برگردی، تو برگردی

  تو ای مرغ سحر بر هم زدی هنگامه ای عیشم
  تو ای مرغ سحر بر هم زدی هنگامه ای عیشم
  الهی غیب شوی، افسرده و بی بال و پر گردی
  الهی غیب شوی، افسرده و بی بال و پر گردی

  نمیگویم فلک زین کجروی هایت تو برگردی
  شب وصل است و خواهم اندکی آهسته تر گردی
  ز مهتاب رخش کاشانه ای من روشن است امشب
  اگر وقت طلوعت آمد ای خورشید تو برگردی
  تو برگردی، تو برگردی

  ز صدق دل دعای من همیشه با تو این باشد
  ز صدق دل دعای من همیشه با تو این باشد
  که در حُسن و لطافت بهتر از شمس و قمر گردی
  که در حُسن و لطافت بهتر از شمس و قمر گردی

  نمیگویم فلک زین کجروی هایت تو برگردی
  شب وصل است و خواهم اندکی آهسته تر گردی
  ز مهتاب رخش کاشانه ای من روشن است امشب
  اگر وقت طلوعت آمد ای خورشید تو برگردی
  تو برگردی، تو برگردی

 • ای ز دردت خستگان را بوی درمان آمده
  یاد تو مر عاشقان را مونس جان آمده

  صد هزاران همچو موسی است در هر گوشه ای
  رب ارنی گو شده دیدار جویان آمده

  صد هزاران عاشق سر گشته بینم بر امید
  در بیابان غمت الله گویان آمده
  الله یا الله الله یا الله

  سینه ها بینم ز سوز هجر تو بریان شده
  دیده ها بینم ز درد عشق گریان آمده

  پیر انصار از شراب شوق خورده جرعهٔ
  همچو مجنون گرد عالم مست حیران آمده
  الله یا الله الله یا الله

 • کیفیتحجم (ام بی)فایلدانلود
  320143zip

کاربر عزیز!

Email: sales@rahanet.af
Phone: 0790723100
Website: www.rahanet.af